Veere, 5 februari 2014

Geachte heer/mevrouw,

Met pijn in het hart moet ik u meedelen dat de Ster Zeeuwsche Eilanden als wedstrijd stopt definitief wegens financiële redenen. Na vorig jaar onze hoofdsponsor te zijn verloren lukt het in 2014 opnieuw niet om voldoende sponsorgeld bij elkaar te krijgen. Het gat dat is ontstaan door het wegvallen van de hoofdsponsor kan niet opgevuld worden. Omdat er al verschillende wielerploegen en vrijwilligers zich hadden aangemeld voor de editie van 2014 is dit een zeer moeilijke beslissing geweest.

Ik benadruk dat het wielercomité blijft bestaan. De jurybus en podiumwagen die in beheer van het wielercomité zijn zullen komend seizoen beschikbaar blijven voor evenementen.

Voor de toekomst sluit ik een terugkeer op dit moment niet uit. Hartelijk dank voor al uw bijdragen in financiën, materialen en tijd en voor het door u in ons gestelde vertrouwen.

Ik heb enorm genoten van uw inzet en zal u zeker missen!

Met vriendelijke sportgroeten
Namens het bestuur Wielercomité Koudekerke

Wim Polderman
voorzitter

Categorieën: